Khung giá đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   4QRMR8     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 05 Năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND Quyết định số 65/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 65/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... >> Download
Tỉnh "Bà Rịa - Vũng Tàu" - Khung giá đất năm 2013Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2013 >> Download
Giá đất Thị Xã Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Thị Xã Bà Rịa năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Thành Phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Thành Phố Vũng Tàu năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Xuyên Mộc năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Tân Thành  năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Đất Đỏ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Đất Đỏ năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Côn Đảo năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Long Điền Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Long Điền năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Giá đất Huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Giá đất Huyện Châu Đức năm 2012 kèm theo Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012Quyết định số: 71/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2012 >> Download
 

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group