Khung giá đất tỉnh Bình Định

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   VHMNTC     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015 Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015Bảng giá đất Tỉnh Bình Định năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND Quyết định số 34/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2015 (định kỳ 5 năm) trên địa bàn Tỉnh Bình Định... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Vĩnh Thạnh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Vân Canh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Tuy Phước Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Phù Cát Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Hoài Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Thị Xã An Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Thị Xã An Nhơn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất Huyện An Lão Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất Huyện An Lão Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất sử dụng vào mục đích công cộng Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất sản xuất kinh doanh Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Bình Định Năm 2014Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Bình Định Năm 2014 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND... >> Download
Trang: 1 2 3 4  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group