Văn bản khác

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   Q551Q0     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 04/2016/TT-BYT Thông tư 04/2016/TT-BYTThông tư 04/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao... >> Download
Thông tư 01/2016/TT-BGTVT Thông tư 01/2016/TT-BGTVTThông tư 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam... >> Download
Thông tư 43/2015/TT-BCT Thông tư 43/2015/TT-BCTThông tư 43/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu... >> Download
Thông tư 64/2015/TT-BGTVT Thông tư 64/2015/TT-BGTVTThông tư 64/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công-ten-nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải... >> Download
Thông tư 35/2015/TT-BYT Thông tư 35/2015/TT-BYTThông tư 35/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm... >> Download
Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL

Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu'; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 
>> Download
Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC

Quyết định số 212/2016/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
>> Download
Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg

Quyết định số 593/2016/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 
>> Download
Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 
>> Download
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
>> Download
Thông tư số 46/2016/TT-BQP Thông tư số 46/2016/TT-BQPThông tư số 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý. >> Download
Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL

Thông tư liên tịch số 46/2015/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 
>> Download
Nghị định số 26/2016/NĐ-CP Nghị định số 26/2016/NĐ-CP

Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp. phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 
>> Download
Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT Thông tư số 08/2016/TT-BTTTTThông tư số 08/2016/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. >> Download
Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT Thông tư số 10/2016/TT-BTTTTThông tư số 10/2016/TT-BTTTT bạn hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group