Văn bản khác

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   WJQU1V     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. >> Download
Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT Thông tư số 30/2015/TT-BGTVTThông tư số 30/2015/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT  ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ... >> Download
Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXHThông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà Nước... >> Download
Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐTThông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy >> Download
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXHThông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH... >> Download
Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTCThông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn xử lý bưu gửi không có người nhận... >> Download
Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg Quyết định số 32/2015/QĐ-TTgQuyết định số 32/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ... >> Download
Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015 Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015Thông tư 118/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/08/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam. >> Download
Quyết định số 2353/QĐ-TCHQ Quyết định số 2353/QĐ-TCHQQuyết định số 2353/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện phóng xạ đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh... >> Download
Luật xây dựng số 50/2014/QH13 Luật xây dựng số 50/2014/QH13Luật xây dựng số 50/2014/QH13... >> Download
Thông tư 16/2015/TT-BTTTT Thông tư 16/2015/TT-BTTTTThông tư 16/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm... >> Download
Thông tư số 89/2015/TT-BTC Thông tư số 89/2015/TT-BTCThông tư số 89/2015/TT-BTC Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia... >> Download
Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT Thông tư số 38/2015/TT-BTNMTThông tư số 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản... >> Download
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Thông tư số 35/2015/TT-BTNMTThông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghệ cao... >> Download
Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 25/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam... >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group