Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   CD3Y2T     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/7/2014Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/7/2014 quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. >> Download
Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/7/2014Nghị định 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/7/2014 về Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty nhà nước. >> Download
Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/07/2014Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 09/07/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm >> Download
Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ban hành ngày 01/7/2014Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/7/2014 quy định về đấu giá, chuyển nhượng quỳên sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet. >> Download
Thông tư số 23/2010/TT-BTP ban hành ngày 06/12/2010Thông tư số 23/2010/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành ngày 06/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/TT-BTP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản. >> Download
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/6/2014Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/6/2014 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu >> Download
Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ban hành ngày 06/06/2014Thông tư 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ban hành ngày 06/06/2014 hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm. >> Download
Nghị định số 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/5/2006Nghị định số 52/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùngNghị định 185/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuât, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng >> Download
Quyết định 872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủQuyết định 872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/06/2014 về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội. >> Download
Nghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/01/2014Nghị định 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Thông tư số 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/4/2014Thông tư số 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/4/2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh...  >> Download
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tưThông tư số 03/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group