Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Huyện

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất. >>chi tiết
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
 
Trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng bao gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
 
Thủ thục, trình tự xin cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại cấp huyện bao gồm các bước sau...
 
>>chi tiết
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu
Cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ lần đầu theo Nghị định 61/CP Cấp sổ đỏ lần đầu theo Nghị định 61/CP
Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở & quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 61/NĐ - CP bao gồm các thủ tục sau:...
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ quyền sở hữu công trình xây dựng Cấp sổ đỏ quyền sở hữu công trình xây dựng
 
Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ quyền sở hữu công trình xây dựng bao gồm các thủ tục sau....
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ lần đầu cho nhà ở và công sở Cấp sổ đỏ lần đầu cho nhà ở và công sở
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở...
 
 
>>chi tiết
Cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình Cấp sổ đỏ cho cá nhân, hộ gia đình

Cấp sổ đỏ lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình bao gồm trình tự thủ tục sau:...

 

 
>>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan