Thủ tục đăng ký biến động về nhà - đất cấp Huyện

Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (có chia tách hoặc nhập thửa đất) Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (có chia tách hoặc nhập thửa đất)Luật Đất đai năm 2013 có quy định về đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (có chia tách hoặc nhập thửa đất) >>chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không chia tách thửa) Đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không chia tách thửa)Luật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp tặng, cho quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (không chia tách) do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận. >>chi tiết
Đăng ký biến động đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất Đăng ký biến động đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đấtLuật Đất đai 2013 có quy định về đăng ký biến động đối với trường hợp được thừa kế quyền sử dụng một phần diện tích đất. >>chi tiết
Thủ tục đăng ký xóa nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục đăng ký xóa nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtLuật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đăng ký xóa nợ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất >>chi tiết
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhòe, rách, hư hại Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhòe, rách, hư hại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do bị ố, nhòe, rách, hư hạ. >>chi tiết
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất vì mục đích công Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất khi nhà nước thu hồi một phần thửa đất vì mục đích công  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất trong trường hợp tách thửa khi thực hiện Quyết định thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (đối tượng hộ gia đình, cá nhân). >>chi tiết
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. >>chi tiết
Đăng ký biến động đối với đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân Đăng ký biến động đối với đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhânNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2013 có quy định về đăng ký biến động về sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (không chia tách, hợp thửa đất) >>chi tiết
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Quy định pháp luật về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép như sau:
>>chi tiết
Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
 
Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được quy định như sau:
>>chi tiết
Đăng ký biến động một phần thửa đất khi bị thu hồi Đăng ký biến động một phần thửa đất khi bị thu hồi
Đối với trường hợp tách thửa khi thực hiện Quyết định thu hồi một phần thửa đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia thì trình tự, thủ tục thực hiện như sau:
>>chi tiết
Đăng ký biến động với trường hợp thừa kế Đăng ký biến động với trường hợp thừa kế
Đối với trường hợp thừa kế quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở toàn bộ thửa đất do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận thì tiến hành thủ tục đăng ký biến động theo các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký thế chấp Thủ tục đăng ký thế chấp
Bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký thế chấp theo các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Xóa đăng ký thế chấp Xóa đăng ký thế chấp
Thủ tục xóa đăng ký thế chấp được tiến hành theo các bước sau:
 
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký góp vốn Thủ tục đăng ký góp vốn
Thủ tục đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất gồm các bước sau:
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan