giải quyết tranh chấp đất đai

Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai
 
Các bên đương sự khi muốn giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án cần tiến hành các thủ tục sau: Thứ nhất, viết đơn khởi kiện ra tòa...
 
chi tiết...
Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003; Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, khi có tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau... 
chi tiết...
Thời hiệu Khởi kiện và Giải quyết tranh chấp Đất đai Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định. chi tiết...
Quy trình giải quyết tranh chấp đất đai Theo quy định của pháp luật về đất đai, việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo trình tự các bước như sau: chi tiết...
Hướng giải quyết tranh chấp đất đai Các tranh chấp đất đai, giữa người sử dụng đất với nhau thông thường sẽ được hòa giải tại UBND xã/phường/thị trấn trước khi được các bên khởi kiện. Tuy nhiên, đối với tranh chấp đất đai giữa cơ quan nhà nước với người sử dụng đất thì sẽ giải quyết qua việc khiếu nại sau đó có thể là khởi kiện hành chính. Đề giải quyết tranh chấp đất đai hiệu quả, các bên cần xác định rõ quan hệ pháp luật dẫn tới tranh chấp và có định hướng giải quyết hợp lý. chi tiết...
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan

Trang: