Pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp

Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú - Hỏi và đáp
 
Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về nội dung kiểm tra cư trú, cơ quan kiểm tra cư trú, đối tượng bị xử phạt trong lĩnh vực cư trú, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực cư trú ...
   
>>chi tiết
Quy trình đăng ký cư trú - Hỏi và đáp Quy trình đăng ký cư trú - Hỏi và đáp
 
Tổng hợp các thắc mắc, hỏi đáp về quy trình đăng ký lưu trú, cơ quan, người làm công tác đăng ký lưu trú, việc trả kết quả đăng ký thường trú, lưu trữ hồ sơ đăng ký thường trú ... 
 
  
>>chi tiết
Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng - Hỏi và đáp Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng - Hỏi và đáp
 
Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng, thời hạn đăng ký tạm trú, đăng ký tạm trú của người nước ngoài cư trú tại Việt nam ...  
  
  
>>chi tiết
Đăng ký thường trú - Hỏi và đáp Đăng ký thường trú - Hỏi và đáp
 
Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, điều kiện được đăng ký thường trú, hồ sơ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu, giấy chuyển hộ khẩu, tách sổ hộ khẩu ...
  
  
>>chi tiết
Quyền tự do cư trú của công dân - Hỏi và đáp Quyền tự do cư trú của công dân - Hỏi và đáp
 
Tổng hợp các thắc mắc hỏi đáp về quyền tự do cư trú, đối tượng được cư trú tại Việt Nam, cơ quan quản lý cư trú ...
  
>>chi tiết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan