Quy định mới của luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới của luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều quy định mới về đăng ký thành lập doanh nghiệp

           

  Luật Doanh nghiệp 2014 ra đời đã quy định nhiều điểm mới tích cực hướng tới sự phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong những thay đổi tích cực đó, không thể không kể đến những điểm mới về đăng ký doanh nghiệp – quy định quan trọng mà doanh nghiệp cần phải biết khi tiến hành thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

            Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp được thể hiện ở các nội dung chính: thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, tách bạch thủ tục đăng ký doanh nghiệp với thủ tục đăng ký về đầu tư.

1. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

            Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được rút ngắn từ 5 ngày làm việc (theo luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

            Thay đổi này đã tránh sự chờ đợi mệt mỏi, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

            Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo một bước đột phá mới khi quy định nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp (điều 29).

Tuy nhiên, khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp vẫn phải đăng ký ngành nghề dự kiến hoạt động. Theo đó, ngành nghề được thể hiện cụ thể trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký thành lập (điều 24, Luật Doanh nghiệp 2014). Ngoài ra, khi thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, việc không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm thực hiện lộ trình chuyển tải các thông tin doanh nghiệp (trong đó có thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh) về một đầu mối thống nhất là Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho việc tra cứu thống nhất và dễ dàng các thông tin về doanh nghiệp cũng như giảm tải các công việc giấy tờ của các cơ quan nhà nước, từ đó phục vụ doanh nghiệp tốt hơn.

3. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 33, Luật Doanh nghiệp 2014: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là một điểm mới mà doanh nghiệp cần chú ý. Bởi theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, hiện nay các doanh nghiệp vẫn thường lựa chọn phương thức công bố trên báo in hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

4. Tách bạch thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với thủ tục đăng ký đầu tư.

            Cùng với Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã tách bạch thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, sau khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh như nhà đầu tư trong nước. Như vậy, với nhà đầu tư nước ngoài, Luật đã tách giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp và chứng nhận đầu tư.

Quy định này đã phân biệt rõ địa vị pháp lý của pháp nhân và của hoạt động đầu tư cụ thể, đồng thời, giảm phiền hà cho nhà đầu tư khi thực hiện điều chỉnh các thông tin liên quan đến pháp nhân trong quá trình hoạt động.

Có thể nói, những thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2014 khi quy định về đăng ký doanh ngiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi tiến hành các thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, phát huy tối đa quyền tự do kinh doanh, đồng thời cũng nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp.

 

 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 

                                      Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666         

 

Các từ có liên quan đến bài viết: Những thay đổi về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VPXJTX
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan