Đăng ký biến động nhà - đất.

Đăng ký biến động nhà - đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin đăng ký biến động; làm trích đo địa chính thửa đất (thể hiện rõ loại tài sản, quy mô và diện tích của tài sản gắn liền với đất); thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất do bổ sung tài sản hoặc thay đổi loại tài sản, quy mô tài sản gắn liền với đất ...

Các dịch vụ: Đăng ký biến động nhà - đất.

Trang:  

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group

Bài viết liên quan

Trang: