Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm 2013
 
 
 
 
 
   Cách tính thuế thu nhập cá nhân được tính từ nguồn thu kinh doanh, tiền lương, tiền công..được chia ra làm nhiều bậc thuế khác nhau. Mỗi một bậc ta chịu một khoản thuế khác nhau cho khoản thu nhập đó.
 
1.Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú và có ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên:
 
Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiên công là thu nhập tính thuế và thuế suất.
 
Được xác định qua cách tính:
 
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất
 
Theo điều 7 của thông tư 111/2013/TT-BCTC thu nhập tính thuế được xác định bằng công thức:
 
Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
 
Trong đó: Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được – Các khoản được miễn thuế
 
a, Tổng lương nhận được bao gồm tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được kể cả các khoản tiền thưởng lễ, tết..
 
b, Các khoản miễn thuế bao gồm:
 
- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: Nếu phụ cấp vào tiền lương thì được miễn tối đa 680.000/tháng.Nếu doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ( tự nấu ăn) hay mua suất ăn thì được miễn hết ( không bị giới hạn)
 
- Tiền phụ cấp trang phục không vượt quá 5 triệu đồng / năm
 
- Tiền phụ cấp điện thoại theo quy định của công ty.
 
- Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn với làm việc ban ngày, giờ hành chính.
 
Ví dụ: làm ban ngày được 4 nghìn /h nhưng làm thêm giờ ban đêm được trả 7 nghìn /h => nghìn /h cao hơn này được miễn thuế
 
Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:
 
- Giảm trừ gia cảnh
 
+ Bản thân người nộp thuế : 9 triệu/tháng
 
+ Người phụ thuộc: 3.6 triệu /người/tháng (phải đươc đăng ký với thuế.
 
- Các khoản bảo hiểm đang tham gia: BHXH, BHYT,BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.
 
Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế tối đa không quá 1 triệu đồng/ tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng ( nếu có ). ( Theo điểm 3, khoản 8, điều 2 của NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12 thang 02 năm 2015- hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế ( luật sửa đổi số 71/2014/QH13) (NĐ này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015)
 
- Nếu trong kỳ người nôp thuế đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.
 
Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân là thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng bậc thu được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:
 
Bậc Thu nhập tính thuế/ tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 triệu đồng đến 10trđ 10% 0.25trđ + 10% TNTT trên 5trđ 10% TNTT- 0.25 trđ
3 Trên 10tr đến 18 trđ 15% 0.75trđ + 15% TNTT trên 10trđ 15% TNTT-0.75trđ
4 Trên 18tr đến 32trđ 20% 1.95%trđ+20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT-1.65 trđ
trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4.75trđ+25%TNTT trên32trđ 25% TNTT-3.25trđ
6 Trên 52trđ đến 52trđ 30% 9.75trđ+30% TNTT trên 52trđ 30%TNTT-5.85trđ
7 Trên 80trđ 35% 18.5trđ+35%TNTT trên 80 trđ 35%TNTT-9.85trđ
 
 
HS- F&A Consultants lưu ký những điểm cần chú ý khi đi vào tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:
 
1. Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân:  Là thời điểm chi trả thu nhập.
 
Ví dụ: tiền lương của tháng 12/2014 trả vào tháng 1 năm 2015 thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng 1 năm 2015( khi quyết toán thuế TNCN cũng tính vào năm 2015)
 
2. Tổng hợp thu nhập: Bao gồm tất cả mọi thu nhập mà người lao động nhận được trong kỳ tính thuế ( gồm cả tiền thưởng lễ tết như lương tháng thứ 13, hay 30/4.1/5.2/9… trả vào tháng nào thì tính vào thu nhập chịu thuế của tháng đó ). Sau đó mới đi xác định xem những khoản nào được miễn, được giảm trừ.
 
3. Phương pháp tính thuế TNCN có 2 cách: tính theo biểu lũy tiến và khấu trừ tại nguồn ( 10%- đối với cá nhân cư trú, 20%- đối với cá nhân không cư trú). Phải tính theo cách nào thời hạn của hợp đồng lao động
 
- Tính theo biểu lũy tiến từng phần: dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi
 
+ Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.
 
- Khấu trừ 10 % dành cho không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d. khoản 2, điều 2 thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/ lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
 
Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
 
Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập mẫu phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.
 
 Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của luật quản lý thuế. Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
 
- Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                                   Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666                                           
Các từ có liên quan đến bài viết: Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EJTGII
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan