Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân Thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 10 năm 2013
 
 
 
 
 
Theo Thông tư 111/2013/TT/BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký thuế TNCN cụ thể như sau:
 
1. Đối tượng đăng ký thuế TNCN:
 
Theo quy định tại điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
 
a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm:
 
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kể cả các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và có tư cách pháp nhân riêng.
 
- Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.
 
- Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
 
- Các đơn vị sự nghiệp
 
- Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài.
 
- Các ban quản lý dự án, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.
 
- Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác.
 
b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:
 
- Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cán nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời việc đăng ký các loại thuế khác.
 
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kể cả cá nhân nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài tại Việt Nam.
 
- Cá nhân chuyển nhượng bất động sản.
 
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác ( nếu có yêu cầu)
 
C, Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
 
- Các trường hợp đăng ký thuế nêu trên, nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Cá nhân có điều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng để kê khai thuế đối với tất cả các khoản thu nhập.
 
2. Hồ sơ đăng ký thuế TNCN:
 
- Thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.
 
3. Đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể:
 
a) Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho bản thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng để khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài,... chung cho cả nhóm và khai thuế thu nhập cá nhân cho bản thân người đại diện.
 
- Những cá nhân góp vốn khác trong nhóm đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh.
 
b. Đối với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.
 
 
 Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
                                   Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666                                             
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   8XD1LN
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Tin tức

Bài viết liên quan