Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay

Các dạng tranh chấp đất đai hiện nay Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có thể được chia làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
 
1. Tranh chấp về Quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 
Trong dạng tranh chấp này luôn luôn có sự tranh chấp giữa các bên về quyền quản lý, quyền sử dụng một diện tích nào đó hoặc một phần trong diện tích đó. Việc xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất tranh chấp đó là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Có thể có dạng như sau:
 
- Tranh chấp về quyền sử dụng đất có liên quan đến tranh chấp về địa giới hành chính. Loại tranh chấp này thường xảy ra giữa người ở hai tỉnh, hai huyện, hai xã với nhau. Những tranh chấp đó thường phổ biến ở nhưng nơi có địa giới không rõ ràng, không có mốc giới. Ngoài ra, cùng với việc chia tách các đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã thì tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính tương đối nhiều.
 
- Tranh chấp đòi lại đất, đòi lại tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Đây là dang tranh chấp mà người chủ sử dụng, chủ sở hữu vì nhiều lý do khác nhau mà họ không còn quản lý, sứ dụng. Bây giờ họ đòi lại đòi lại người đang quản lý, sử dụng dẫn đến tranh chấp. Trong dạng tranh chấp này có các loại sau:
 
+ Đòi lại đất, tài sản của họ, của người thân trong các giai đoạn khác nhau trước đây qua các cuộc điều chỉnh đất đai đã chia, cấp cho người khác như: Sau cải cách ruộng đất, nông nghiệp, nông thôn bước vào thời kỳ hợp tác hóa nông nghiệp. Đặc biệt từ năm 1958, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp theo mô hình sản xuất tập thể, quản lý tập trung. Ruộng đất và các tư liệu sản xuất của nông dân được tập trung vào hợp tác xã. Đến khi thực hiện Nghị quyết T.Ư 10/TW năm 1988, đất đai được phân chia đến hộ gia đình, cá nhân để sản xuất. Do việc phân chia đất đai không hợp lý một số cán bộ xã, huyện đã làm sai như chia đất sản xuất cho những người không phải là nông dân để rồi những người này đem bán, cho thuê, trong khi đó nông dân không có đất sản xuất, một số hộ trước khi vào tập đoàn, hợp tác xã có đất, đến khi giải thể họ không có đất để canh tác. Một số hộ thực hiện chính sách "nhường cơm sẻ áo" của Nhà nước trong những năm 1981-1986 đã nhường đất cho những người khác sử dụng, nay đòi lại... ở miền nam, Nhà nước thực hiện chính sách cải tạo công thương nghiệp, quốc hữu hóa đất đai, nhà cửa, tư liệu sản xuất của địa chủ, tư bản và tay sai chế độ cũ hoặc giao nhà cửa, đất đai cho người khác sử dụng, đến nay do có sự hiểu lầm về chính sách họ cũng đòi lại những người đang quản lý, sử dụng.
 
+ Chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản bỏ đi nơi khác ở, ra nước ngoài sinh sống, nay trở về đòi lại đất đai, tài sản trước đây của họ đã được giao cho người khác quản lý, sử dụng.
 
+ Tranh chấp giữa những người được phân ruông đất nông nghiệp để sản xuất, trồng trọt nhưng sau một thời gian họ không sản xuất nông nghiệp nữa hoặc chuyển đi nơi khác để làm nghề, đến nay họ trở về đòi lại đất để sản xuất.
 
+ Tranh chấp đòi lại đất, tài sản của nhà thờ, các dòng tu, chùa chiền, miếu mạo, nhà thờ họ. Tranh chấp này thường xảy ra do hoàn cảnh lịch sử, chính quyền địa phương đã mượn đất của các cơ sở nói trên để sử dụng hoặc tịch thu một số cơ sở để làm trụ sở cơ quan, trường học... đến nay các cơ sở đó đòi lại.
 
+ Tranh chấp đòi lại nhà, đất cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ: Dạng tranh chấp này phát sinh do việc một bên cho bên kia mượn đất, thuê đất, cho ở nhờ.
 
- Tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn. Tranh chấp có thể là đất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc đất để ở
 
- Tranh chấp về quyền thừa kế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Tranh chấp này thường gặp khi người có quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chết mà không để lại di chúc, hoặc để lại di chúc không phù hợp với quy định của pháp luật và những người hưởng thừa kế không thỏa thuận được với nhau về phân chia thừa kế
 
- Tranh chấp ranh giới liền kề. Đây là tranh chấp xảy ra giữa những người sử dụng với nhau về ranh giới giữa các vùng đất được phép sử dụng và quản lý. Loại tranh chấp này thường do một bên tự ý thay đổi ranh giới hoặc hai bên không xác định được với nhau về ranh giới, một số trường hợp chiếm luôn diện tích đất của người khác. Những trường hợp tranh chấp này xảy ra thường do ranh giới đất giữa những người sử dụng đất liền kề không rõ ràng, đất này thường sang nhượng nhiều lần, bàn giao không rõ ràng. Ngoài ra, việc tranh chấp ranh giới xảy ra nhiều khi do lỗi của các cơ quan nhà nước, đó là khi cấp đất, cơ quan cấp đất có ghi diện tích, nhưng không đo đạc cụ thể khi giao đất chỉ căn cứ vào giấy cấp đất và đơn kê khai diện tích của đương sự.
 
- Tranh chấp giữa đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới với đồng bào dân tộc sở tại.
 
- Tranh chấp giữa các nông trường, lâm trường và các tổ chức sử dụng đất khác với nhân dân địa phương. Do cơ chế trước đây nên dẫn đến tình trạng các nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội bao chiếm một lượng lớn đất đai, không sử dụng hết để đất bỏ hoang hoặc cho người dân sử dụng theo hình thức phát canh, thu tô. Mặt khác, nhiều nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội quản lý đất đai lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người dân chiếm đất để sử dụng.
 
2. Dạng tranh chấp đất đai trong quá trình thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
Dạng tranh chấp này thông thường thì người sử dụng đất là hợp pháp, không tranh chấp. Tuy nhiên, khi sử dụng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình như: Thực hiện các giao dịch về dân sự, hoặc do chủ trương, chính sách của Nhà nước như giải tỏa, trưng dụng, trưng mua hoặc do người khác gây thiệt hại, hoặc bị hạn chế về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình mà dẫn đến tranh chấp. Có các dạng sau:
 
- Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, thế chấp hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
 
- Tranh chấp do người khác gây thiệt hại hoặc hạn chế quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.
 
- Tranh chấp về mục đích sử dụng, đặc biệt là tranh chấp về đất nông nghiệp với đất lâm nghiệp, giữa đất trồng lúa với đất nuôi tôm, giữa đất trồng cao su với đất trồng cà phê, giữa đất nông nghiệp với đất thổ cư trong quá trình phân bố và quy hoạch sử dụng.
 
- Tranh chấp về giải toả mặt bằng phục vụ các công trình công cộng, lợi ích quốc gia và mức đền bù khi thực hiện giải tỏa. Tranh chấp loại này chủ yếu là khiếu kiện về giá đất đền bù, diện tích đất được đền bù, giá cả đất tái định cư và đền bù Hiện nay ngoài những tranh chấp như đã trình bày trên, còn có một loại tranh chấp nữa, đó là tranh chấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tức là tranh chấp hành chính về đất đai. Các tranh chấp thuộc nhóm này thường nảy sinh khi các đương sự nhận được quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hoặc cán bộ quản lý nhà nước về đất đai áp dụng đã làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thí dụ: Các quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quyết định về giải quyết tranh chấp đất đai.
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
   Điện thoại VP: 024 3724 6666 ; Di động: 0905746666
  

Phản hồi khách hàng

Lại Thị Hoàn nói: Xin chào anh chị ạ! Anh(chị) có thể tư vấn giúp em được không a, gia đình em hiện đang sống với bà nội là mẹ đẻ của bố em, bà em có 4 người con, 3 gái một trai là bố em, ai cũng đã ổn định hết rồi, nhà cửa đất dai ai cũng đã có, nhưng vẫn muốn tranh chấp đất đai với bố em, giờ các bác gái của em đã tự ý viết đơn với nội dung là chia cho mỗi người chị gái một phần đất, và ép bố em kia vào, khi khong được sự đồng ý của vợ con và ngay cả bố em cũng không đồng ý, nhưng do kém hiểu biết và bị ép buộc bố em đã kia vào và họ tự nộp đơn và lấy sổ đỏ đứng tên bố em đi cắt và làm sổ đỏ cho mình, và khong có sự có mặt của ai cả, vậy vấn đề trên có hợp lệ không ak, người đó đã được sổ đỏ bay giờ gia đình em phải làm thế nào để yêu cầu thu hồi lại sổ đỏ và cái phần đất mà họ tự ý đem chia trác cho nhau đó ak!!! Em mong các anh chị có thể trả lời giúp em với ak!! Em xin chân thành cảm ơn ak! Nguyễn Trung Hiếu nói: Xin chào các luật sư Tôi có một thắc mắc, xin hỏi các luật sư một nội dung như sau: Nhà tôi và nhà bên cạnh (gọi là ông A) trước đây đất đai nằm sát nhau, nhưng đi 02 con đường khác nhau. Thời gian năm 2005 ông có tách thửa để bán và cho con cái, ông có tự mở 1 con đường để vào các thửa đất mới tách này. Đến nay, gia đình tôi mới tách thửa để chuyển nhượng và đi sang con đường của ông A và ông không cho những người mua này được đi. Mặc dù trong giấy chứng nhận ghi rõ là đường bê tông. Trường hợp có phải là tranh chấp đất đai hay không? và giải quyết như thế nào? cơ quan nào giải quyết? Xin tran trọng cảm ơn các Luật sư! nguyễn lụa nói: đất liên canh liên cư muốn cải tạo lại (hạ thấp nền đất) mà không qua chính quyền có vi phạm pháp luât không nếu cần thì có những thủ tục như thế nào xin nhà tư vấn địa ốc hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm thế nào ạ Nguyễn Thanh Tùng nói: Xin chào trung tâm tư vấn. Tôi có một vấn đề nhờ trung tâm tư vân giúp. Trước đây cụ tôi có một mảnh đất với diện tích 600m2. Cụ tôi có 3 người con trai gồm ông nội tôi(gọi là D) và hai người anh(tôi tạm gọi là ông S và ông Q). Nhưng do ông Q chết sớm, ông S có đi thoát ly công tác tỉnh khác nên toàn bộ phần đất do ông nội tôi quản lý. Hiện nay cụ tôi đã mất, công việc thờ cúng Cụ và ông Q do ông nội tôi lo liệu. Năm 1998, ông nội tôi có làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ số diện tích đất trên. khi đó ông S cũng đã lập nghiệp ở nơi khác và cũng không có ý kiến gì về việc làm của ông nội tôi, bản thân ông S cũng đồng ý để ông nội tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất vì ông tôi đang phải lo việc thờ cúng trong cả họ. Hiện nay ông nội tôi và ông S đều đã mât. Thời gian gần đây các con của ông S có về và đề nghị bố tôi trả lại cho các bác ấy số diện tích đất mà trước đây thuộc quyền của ông S để các bác ấy xây tự đường. Bố tôi có đồng ý cắt số diện tích 180m2 cho các bác ấy nhưng họ không đồng ý và đưa ra một sơ đồ vẽ diện tích của ông S trên tổng diện tích đất của Cụ tôi là 360m2. Khi chúng tôi có đưa vấn đề ra chính quyền địa phương để hỏi thì chính quyền cũng khẳng định bản vẽ đó là đúng, bản thân các vị lãnh đạo xã cũng thừa nhận việc cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất cho ông tôi là sai sót. Chính quyền xã cũng đề nghị 2 bên thương lượng để thống nhất. Hiện nay bố tôi đang bị bệnh tim nên mỗi khi có biến động tâm lý là ông phải nhập viện. Tôi đưa ra vụ việc này mong trung tâm tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề: khi gia đình chúng tôi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bản vẽ diện tích đất mà các bác tôi đưa ra có còn giá trị pháp lý hay không? Bản thân cụ tôi không có để lại di chúc nên theo luật toàn bộ số tài sản sẽ được chia đều cho các con, cháu. Vậy tại sao ông S lại được số diện tích lớn như vậy trong khi ông Q đã chết từ trước cả cụ tôi. Nguyễn Thanh Tùng nói: Xin chào trung tâm tư vấn. Tôi có một vấn đề nhờ trung tâm tư vân giúp. Trước đây cụ tôi có một mảnh đất với diện tích 600m2. Cụ tôi có 3 người con trai gồm ông nội tôi(gọi là D) và hai người anh(tôi tạm gọi là ông S và ông Q). Nhưng do ông Q chết sớm, ông S có đi thoát ly công tác tỉnh khác nên toàn bộ phần đất do ông nội tôi quản lý. Hiện nay cụ tôi đã mất, công việc thờ cúng Cụ và ông Q do ông nội tôi lo liệu. Năm 1998, ông nội tôi có làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ số diện tích đất trên. khi đó ông S cũng đã lập nghiệp ở nơi khác và cũng không có ý kiến gì về việc làm của ông nội tôi, bản thân ông S cũng đồng ý để ông nội tôi toàn quyền sử dụng mảnh đất vì ông tôi đang phải lo việc thờ cúng trong cả họ. Hiện nay ông nội tôi và ông S đều đã mât. Thời gian gần đây các con của ông S có về và đề nghị bố tôi trả lại cho các bác ấy số diện tích đất mà trước đây thuộc quyền của ông S để các bác ấy xây tự đường. Bố tôi có đồng ý cắt số diện tích 180m2 cho các bác ấy nhưng họ không đồng ý và đưa ra một sơ đồ vẽ diện tích của ông S trên tổng diện tích đất của Cụ tôi là 360m2. Khi chúng tôi có đưa vấn đề ra chính quyền địa phương để hỏi thì chính quyền cũng khẳng định bản vẽ đó là đúng, bản thân các vị lãnh đạo xã cũng thừa nhận việc cấp giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất cho ông tôi là sai sót. Chính quyền xã cũng đề nghị 2 bên thương lượng để thống nhất. Hiện nay bố tôi đang bị bệnh tim nên mỗi khi có biến động tâm lý là ông phải nhập viện. Tôi đưa ra vụ việc này mong trung tâm tư vấn giải đáp giúp tôi vấn đề: khi gia đình chúng tôi đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bản vẽ diện tích đất mà các bác tôi đưa ra có còn giá trị pháp lý hay không? Bản thân cụ tôi không có để lại di chúc nên theo luật toàn bộ số tài sản sẽ được chia đều cho các con, cháu. Vậy tại sao ông S lại được số diện tích lớn như vậy trong khi ông Q đã chết từ trước cả cụ tôi. Phan Minh trung nói: Kính gửi Trung tâm tư vấn và dịch vụ nhà đất. Tôi có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở do cha mẹ cho (được Nhà nước cấp), trong giấy không ghi cây lâu năm. Hiện nay tôi tôi muốn xây nhà nhưng trong thửa đất đó, thửa đất đó có mấy cây dừa do bà nội trồng nhưng khi chết không có di chúc để lại cho ai, bây giờ bà cô tôi bảo là dừa cô tôi trồng không cho chặt cây vậy tôi đã thương lượng với cô là tôi sẽ hoàn tiền mấy cây dừa lại nhưng cô không đồng ý. Vậy xin hỏi Tôi có được phép chặt dừa không, nếu chặt có vi phạm gì không? Theo Luật thì giải quyết thế nào? Kính mong trung tâm giải thích, Xin chân thành cản ơn. nguyen thi thu huyen nói: Xin kính chào nhà tư vấn, cháu có 1 vấn đề đối với cháu hơi khó giải quyết. Cháu mong nhà tư vấn có thể giúp cháu giải quyết vấn đề như sau: Năm 1989, bố mẹ cháu có mua lại 1 mảnh đất, trên giấy CNQSDĐ ghi 2000m2 của chú cháu (tức em trai bố cháu). và trồng cây trái đến bây giờ là 24 năm mà khong chuyển quyền sử dụng đất, không đo đạc lại. Nhưng bây giờ bác cháu ( tức anh trai bố cháu) có bảo rằng nhà cháu đã làm trên 1 phần đất của bác và bác yêu cầu nhà cháu trả lại. Trong khi 24 năm qua bác không hề nói cho gia đình cháu biết đấy là đất của nhà bác. Năm 2005, nhà nước có mở rộng con đường đi qua mảnh đất đó và bồi thường cho nhưng người bị thiệt hại, bác cũng không có ý kiến gì cả. tiền bồi thường bố mẹ cháu cầm vì vẫn tin tưởng đất đấy là của mình. Năm 2012, nhà nước có yêu cầu đổi lại sổ bìa đỏ và cán bộ địa chính đi đo lại đất, có sơ đồ thửa đất mang tên bác cháu. Lúc này bác mới biết đấy la đất của bác. vậy cháu xin hỏi nhà tư vấn rằng, bác cháu đòi lại đất như vậy có đúng không. mong nhà tu van giup cháu với. Cháu xin chân thành cảm ơn. nguyễn thăng sỹ nói: kính mong mọi người có ý kiến nhanh giúp mình với! Nhà tôi có 1 khu đất đã có giấy tờ QSDĐ.nhưng nay UBND Xã dự định muốn làm 1 con đường đi qua khu đất nhà tôi để phục vụ cho du lịch.bây giờ gia đình chúng tôi rất hoang mang chẳng biết phải xử lí việc này như thế nào.một phần vì đất nhà tôi rất đắt va cũng muốn để lại cho con cái sau này để có cái để ở. và tôi cũng muốn hỏi nếu chúng tôi không cho phép con đường này đi qua khu đất nhà tôi có được không? và nếu như đền bù thì đền bù như thế nào? kính mong các bạn tư vấn và đưa ra cho chúng tôi những giải pháp tốt nhất ma chúng tôi không thiệt thòi về lợi ích. xin trân thành cảm ơn! nguyễn thăng sỹ nói: kính mong mọi người có ý kiến nhanh giúp mình với! Nhà tôi có 1 khu đất đã có giấy tờ QSDĐ.nhưng nay UBND Xã dự định muốn làm 1 con đường đi qua khu đất nhà tôi để phục vụ cho du lịch.bây giờ gia đình chúng tôi rất hoang mang chẳng biết phải xử lí việc này như thế nào.một phần vì đất nhà tôi rất đắt va cũng muốn để lại cho con cái sau này để có cái để ở. và tôi cũng muốn hỏi nếu chúng tôi không cho phép con đường này đi qua khu đất nhà tôi có được không? và nếu như đền bù thì đền bù như thế nào? kính mong các bạn tư vấn và đưa ra cho chúng tôi những giải pháp tốt nhất ma chúng tôi không thiệt thòi về lợi ích. xin trân thành cảm ơn!
Trang: 1 2  

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   OT66PB
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Luật sư & cộng đồng

Dịch vụ

thủ tục đất đai nhà đất - thu tuc dat dai nha dat
Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất là chuyên gia tư vấn về thủ tục hành chính nhà - đất, tranh chấp nhà - đất, thủ tục phê duyệt dự án với phương châm: “ Nhanh chóng, hiệu quả và chính xác”.

Hslaws group